אפרתי מדפיס – נהול פרויקטים בע"מ

לכל מאן דבעי

א.ג.נ

הנדון: מכתב המלצה

חברת סופר קירור מוטי בע"מ בהנהלת מר מוטי פרץ, מוכרת לי מזה מספר שנים בביצוע עבודות מיזוג אוויר. החברה התקינה מערכות מיזוג אוויר מטיפס מתקדם VRF בפרוייקטים ובאולמות ספורט בעיר נתניה אשר נוהלו על ידי:

  • אולם ספורט ביה"ס עוזיאל
  • אולם ספורט ביה"ס רזיאל
  • אולם ספורט ביה"ס הרצוג
  • אולם ספורט ביה"ס בגין
  • החלפת מפוחים יש יחידות פקג' באולם ספורט שרת

יש לציין כי החברה הינה חברה מקצועית, אשר מבצעת עבודתה ביעילות, בעמידה בלוחות זמנים ואיכות עבודה אסטטית.

הנני ממליץ להשתמש בשרותי הביצוע של חברה זו.