המועצה המקומית קדימה – צורן

לשכת מנכ"ל המועצה

לכל מאן דיבעי

ג.א.נ

הנדון: סופר קרור מוטי

הריני לאשר בזאת כי חברת סופר קרור בהנהלתו של מוטי נתנה שירות למועצה המקומית קדימה במשך כ-3 שנים באחזקה, טיפול ואספקת ציוד מיזוג אוויר. בכל התקופה הזאת ביצעה סופר קרור את עבודתה בצורה יעילה, טובה ומיומנת. צוות העובדים אדיב ובעל מקצוע.