תדיראן

לכל המעוניין

הנדון: הסמכה להתקנת מערכות VRF טושיבה

הריני לאשר בזאת כי חברת סופר קרור בע"מ מוטי השתתפה הקורס להתקנת מערכות VRF טושיבה הכולל:

 1. הכרת מערכת ה VRF
 2. הכרת מערכת הפיקוד והשליטה
 3. תכנון צנרת עפ"י תוכנת PIPING DESIGN
 4. התקנת מערכת ה VRF ומרווחי גישה נדרשים לצורך פעולת המזגן וגישה לשירות

לאור האמור לעיל היננו לאשר כי סופר קרור בע"מ מוטי הוסמך והינו  מתקין מורשה ומומלץ להתקנת מערכות TOSHIIBA

מצ"ב רשימה חלקית של האתרים בהם ביצעה חב' סופר התקנת מע' TOSHIBA VRF

 1. בית לילך – נתניה
  2. סופרפארם – יכין סנטר פ"ת
  3. מסעדת נטצ'קה -ת"א
  4. סופרפארם – רח' ויצמן 22 נתניה
  5. אולם תצוגה למ' מזוג אויר – מושב עולש

כמו כן בוצעו מס' התקנות בבתים פרטיים ברחבי הארץ.