יצחק ברבי – מהנדסים ויועצים בע"מ

לכל המעוניין

הנדון: חברת סופר קרור (בבעלות מר מוטי פרץ)

הנני מאשר שחברת סופר קרור ביצעה פרויקטים בתכנון משרדי.

  1. מרפאת שילה מודיעין בתפוקה של כ- 100 טון קרור בשיטת צ'ילרים ויחידת מפוח נחשון ויחידות טיפול אוויר.
  2. פרויקט בית לילך בנתניה בתפוקה של כ- 320 טון קרור בשיטת VRF

העבודות בוצעו ברמה מקצועית נאותה ובעמידה בלוחות זמנים.