המלצות

  • כתב-המלצה-סופר-קירור-ברבי

יצחק ברבי – מהנדסים ויועצים בע"מ

יצחק ברבי - מהנדסים ויועצים בע"מ לכל המעוניין הנדון: חברת סופר קרור (בבעלות מר מוטי פרץ) הנני מאשר שחברת סופר קרור ביצעה פרויקטים בתכנון משרדי. מרפאת שילה מודיעין בתפוקה של [...]

  • המלצה-לסופר-קירור-מוטי-מאיר-חזיזה

אפרתי מדפיס – נהול פרויקטים בע"מ

אפרתי מדפיס - נהול פרויקטים בע"מ לכל מאן דבעי א.ג.נ הנדון: מכתב המלצה חברת סופר קירור מוטי בע"מ בהנהלת מר מוטי פרץ, מוכרת לי מזה מספר שנים בביצוע עבודות מיזוג [...]

  • המלצה-עיריית-נתניה

עיריית נתניה – מינהל הנדסה

עיריית נתניה - מינהל הנדסה לכל מאן דבעי הנדון: חברת סופר קירור מוטי בע"מ חברת סופר קירור מוטי בע"מ בהנהלת מר מוטי פרץ מוכרת לי מזה מספר שנים בביצוע עבודות [...]

  • סלע נהרי – מהנדסים ויועצים בע

סלע נהרי – מהנדסים ויועצים בע"מ

סלע נהרי – מהנדסים ויועצים בע"מ לכבוד: לכל מען דבעי א.ג.נ הנדון : חברת סופר קרור מוטי בע"מ חברת סופר קירור מוטי בע"מ התקינה לפי תיכנוננו מערכות מיזוג אוויר. העבודה נעשתה [...]

  • תדיראן המלצה

חברת תדיראן

תדיראן לכל המעוניין הנדון: הסמכה להתקנת מערכות VRF טושיבה הריני לאשר בזאת כי חברת סופר קרור בע"מ מוטי השתתפה הקורס להתקנת מערכות VRF טושיבה הכולל: הכרת מערכת ה VRF הכרת [...]

  • מ שחר

מ.שחר – א. ברטשניידר

מ.שחר – א. ברטשניידר לכבוד סופר קרור מוטי מושב עולש לידי מר מוטי פרץ א.נ הנדון : המלצה לכל המעוניין אנו מכירים את חברת סופר קירור ומר מוטי פרץ מנהלה ממספר פרויקטים [...]

  • ברבי

ברבי יצחק מהנדסים ויועצים בע"מ

ברבי יצחק מהנדסים ויועצים בע"מ לכל מאן דבעי א.ג.נ הנדון: מכתב המלצה הריני לאשר כי חברת סופר קרור מוטי בע"מ מוכרת לי בביצוע עבודות מיזוג אוויר ניתן לומר כי מדובר בחברת בעלת [...]

  • צורן

המועצה המקומית קדימה – צורן

המועצה המקומית קדימה – צורן לשכת מנכ"ל המועצה לכל מאן דיבעי ג.א.נ הנדון: סופר קרור מוטי הריני לאשר בזאת כי חברת סופר קרור בהנהלתו של מוטי נתנה שירות למועצה המקומית קדימה במשך [...]