מ.שחר – א. ברטשניידר

לכבוד
סופר קרור מוטי
מושב עולש
לידי מר מוטי פרץ

א.נ

הנדון : המלצה לכל המעוניין

אנו מכירים את חברת סופר קירור ומר מוטי פרץ מנהלה ממספר פרויקטים שבוצעו על ידו לאחר קבלת תכנון שלנו בעיקר במערכות מסוג vrf אינוורטר.

העבודות שבוצעו על ידי חברת סופר קרור נוהלו והתבצעו בצורה משביעת רצון ואף מעבר לכך, תוך הקפדה על פרטים קטנים כגדולים, תוך תשומת לב לכל הפרטים וברמה מקצועית גבוהה כאשר גם שיתוף הפעולה ביננו היה כנדרש.

גם בעבודות נוספות כגון מערכות אוורור, מערכות שחרור עשן, מדפי אש וכדומה, התמצא מר מוטי פרץ בצורה נאותה וטובה.

בגמר העבודות הוקפד על ידו, לשלט את כל המקומות המיועדים לפתיחה, שרות וכדומה וכן הוגש גם ספר מתקן כנדרש עם כל הקטלוגים הנדרשים ובהתאם לכללים.

אנו בהחלט יכולים ותכבדים להמליץ על חברת סופר קרור ומנהלה מר מוטי פרץ להקמת פרויקטים נוספים בעתיד ונשמח להיות בקשר עימם.