סלע נהרי – מהנדסים ויועצים בע"מ

לכבוד:

לכל מען דבעי

א.ג.נ

הנדון : חברת סופר קרור מוטי בע"מ

חברת סופר קירור מוטי בע"מ התקינה לפי תיכנוננו מערכות מיזוג אוויר. העבודה נעשתה ביעילות, בטיב מעולה ובלוחות זמנים מתאימים להנחיות המזמין. הנני ממליץ ליזמים/מזמינים אחרים להשתמש בשירותי הביצוע של חברה זו.