עיריית נתניה – מינהל הנדסה

לכל מאן דבעי

הנדון: חברת סופר קירור מוטי בע"מ

חברת סופר קירור מוטי בע"מ בהנהלת מר מוטי פרץ מוכרת לי מזה מספר שנים בביצוע עבודות מיזוג אוויר עבור עיריית נתניה.

החברה התקינה מערכות בפרויקטים הר"מ:

אולמות ספורט בבתי הספר בגין, הרצוג, עוזיאל, שרת. היכל התרבות וספריה עירונית.

ניתן לציין כי הנ"ל הינה חברה מקצועית אשר מבצעת עבודתה ביעילות, ובעמידה בלוחות זמנים, שמירה על תקציבי הפרויקט ומפגינה יחסי אנוש טובים.