תיאור הפרויקט

פרויקט שביצענו בסופר פארם ביתן הארון..